hotline

Du học Nhật Bản - Công ty Du Học Nhật Bản uy tín Jellyfish

True People-True Value

TUYỂN SINH

Trung tâm tư vấn du học Nhật Bản Jellyfish Education. Các chương trình Du hoc Nhat Ban với rất nhiều các loại học bổng đi du học Nhật Bản dành cho các bạn học sinh có kết quả học tập xuất sắc. Du học Nhật Bản có 4 kỳ nhập học mỗi năm: kỳ nhập học tháng 1,4,7 và tháng 10. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển du học Nhật Bản sẽ là trước 6 tháng mỗi kỳ. Ví dụ: kỳ du học Nhật Bản tháng 10 thì hạn nộp hồ sơ là tháng 4 trước đó.

Tìm hiểu thêm