Block Google Back Navigation

THÔNG TIN VỀ NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHẬT BẢN HỢP TÁC VỚI VIỆT NAM

Trong những năm gần đây, giao lưu giữa các trường đại học của Nhật Bản và Việt Nam ngày càng tăng lên như việc phái cử sinh viên sang giao lưu, ký kết các biên bản hợp tác học thuật,.. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu của Nhật Bản và Việt Nam cũng thường xuyên cộng tác nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực.

Theo đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổng kết các thông tin liên quan đến giao lưu học thuật và cộng tác nghiên cứu giữa hai nước như sau:

1. Hợp tác tại Hà Nội

Bao gồm: Đại học Hokkaido, Đại học Ibaraki, Đại học Tsukuba, Đại học Saitama, Đại học Công nghệ Chiba, Viện Nghiên cứu Chính sách, Đại học Denkitsushin, Đại học Keio, Đại học Teikyo, Đại học Senshu, Đại học Kanto Gakuin, Đại học Quốc gia Yokohama, Đại học Khoa học Kỹ thuật Nagaoka, Đại học Quốc tế , Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hokuriku, Đại học Shizuoka, Đại học Gifu, Đại học Nagoya, Đại học Kyoto, Đại học Ritsumeikan, Đại học Osaka, Đại học Kansai, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nara, Đại học Tỉnh Hyogo, Đại học Yamaguchi, Đại học Toa, Đại học Nagasaki, Đại học Tỉnh Nagasaki , Viện Công nghệ Kyoto

Thông tin cụ thể xem tại https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100091713.pdf

2. Hợp tác tại TP.Hồ Chí Minh

Bao gồm: Đại học Hokkaido, Đại học Tsukuba, Viện Nghiên cứu Chính sách, Đại học Nông nghiệp và Công nghiệp Tokyo, Đại học Quốc gia Yokohama, Đại học Khoa học Kỹ thuật Nagaoka, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hokuriku, Đại học Nagoya, Đại học Kyoto, Đại học Sư phạm Osaka, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nara, Đại học Okayama , Đại học tỉnh Nagasaki, Học viện Công nghệ Kyoto.

Thông tin cụ thể xem tại https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100091717.pdf

3. Hợp tác tại Huế và Đà Nẵng

Bao gồm: Đại học Ibaraki, Đại học Senshu, Đại học Quốc gia Yokohama, Đại học Khoa học Kỹ thuật Nagaoka, Đại học Gifu, Đại học Kyoto, Đại học Kansai, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nara, Đại học Okayama, Đại học Yamaguchi, Đại học tỉnh Nagasaki.

Thông tin cụ thể xem tại https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100091718.pdf

4. Những hợp tác khác

Bao gồm: Đại học Hokkaido, Đại học Saitama, Đại học Nông nghiệp và Công nghiệp Tokyo, Đại học Yamaguchi, Viện Công nghệ Kyoto

Thông tin cụ thể xem tại https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100091721.pdf

 

Để biết thêm thông tin về du học Nhật Bản, hãy liên hệ Jellyfish theo thông tin dưới đây nhé!

Jellyfish Vietnam – Hotline 096.110.6466
Trụ sở chính: Tầng 13, tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng chi nhánh: Tòa nhà Sholega, 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng


Bản quyền thuộc về Jellyfish Vietnam