JELLYFISH GROUP

JELLYFISH GROUP

 JELLYFISH GROUP Tập đoàn Jellyfish được thành lập tại Nhật vào ngày 20/03/2007 bởi ông Sho Tanaka. Với triết lý kinh doanh “Mở rộng giới hạn của bạn” và lấy con người là nhân tố trung tâm; do đó, Jellyfish Group đã tập trung đầu tư cho ba ...

08/03/2016 Du học Nhật
Xem tiếp

Bản quyền thuộc về Jellyfish Vietnam