TRƯƠNG NHẬT TÂN-TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC-SAU 9 THÁNG DU HỌC THỰC TẬP TẠI NHẬT

Tin vui từ Tochigi- Trương Nhật Tân- trở thành nhân viên chính thức- sau 09 tháng du học thực tập tại Nhật. Trong số các du học sinh nhập học tháng 10/2015 theo chương trình “du học, thực tập, làm việc tại Tochigi”, Trương Nhật Tân là trường hợp đặc biệt nhất. Học viên đặc … Đọc tiếp TRƯƠNG NHẬT TÂN-TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC-SAU 9 THÁNG DU HỌC THỰC TẬP TẠI NHẬT