Tài Liệu du học Nhật Bản | - Du Học Nhật Bản 2017 - Tư Vấn & Tuyển Sinh Du Học Nhật Bản Tài Liệu du học Nhật Bản | - Du Học Nhật Bản 2017 - Tư Vấn & Tuyển Sinh Du Học Nhật Bản

Tài Liệu du học Nhật Bản

    Đặc trưng các kỳ nhập học Nhật Bản

    Đặc trưng các kỳ nhập học Nhật Bản

    Hệ thống trường Cao đẳng, Đại học của Nhật Bản đều dạy bằng tiếng Nhật. Để theo học được, sinh viên quốc tế cần có trình độ tiếng Nhật tương đương N1 hoặc N2. Du học sinh đến Nhật Bản thường học tại trường tiếng trước khi thi tuyển vào các trường chuyên môn, CĐ hoặc ĐH. Hàng năm, có 4 kỳ nhập học cho du...

    Xem tiếp